Piotr Chistowski


Doradca Podatkowy 02063

Wykonujemy usługi:
 • rachunkowość
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo finansowe
 • obsługa firm w zakresie
        spraw pracowniczych i ZUS
 • Terminy platnosci :

  7. kazdego miesiaca:

  • Rozliczenia z ZUS - Skladke na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne odprowadzaja jednostki budzetowe, zaklady budzetowe i gospodarstwa pomocnicze.
  • Karta podatkowa  - Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczajacych sie w formie karty podatkowej.
  • CIT - Termin wplaty zryczaltowanego podatku dochodowego pobranego od wplaconych w poprzednim miesiacu dochodów z udzialów w zysku. Termin zlozenia deklaracji oraz wplaty zryczaltowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemajacych siedziby lub zarzadu na terenie Polski.

  10. kazdego miesiaca:

  • VAT - Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiac kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnatrzwspólnotowe podlegajace obciazeniu podatkiem od towarów i uslug (VAT).
  • Rozliczenia z ZUS - W tym terminie z ZUS rozliczaja sie przedsiebiorcy oplacajacy skladki za siebie. Skladka na Fundusz Pracy.

  15. kazdego miesiaca:

  • Rozliczenia z ZUS - Termin platnosci skladek oraz zlozenia deklaracji przez pracodawców zatrudniajacych pracowników.
  • Podatek od nieruchomosci - Termin zaplaty miesiecznej kwoty podatku od nieruchomosci przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej.
  • Podatek lesny - Termin zaplaty raty podatku lesnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej.
  • Vat - Termin zlozenia deklaracji Vat - UE

  20. kazdego miesiaca:

  • Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych - Zaplata zryczaltowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.
  • PIT - Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • CIT - Termin zaplaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  25. kazdego miesiaca:

  • VAT - Rozliczenie podatku od towarów i uslug za poprzedni miesiac - VAT 7.
  • Akcyza - Podatnicy podatku akcyzowego rozliczaja akcyze.